LQ-1000, LQ-1010, LQ-1010C, LQ-1050, LQ-1050+, LQ-1070, LQ-1170, LQ-1600k, ActionPrinter 4000