Podmínky ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Zaškrtnutím políčka při registraci nebo objednávce udělujete souhlas společnosti Právo a informace z.s., se sídlem Klimeckého 1011/3, Olomouc 77900, IČ: 22861386, zapsané ve veřejném rejstříku pod značkou L 9212 vedené u Krajského soudu v Ostravě (dále jen ,,Správce´´), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení

- název společnosti

- adresa

- IČ, DIČ

- e-mail

- telefonní číslo

  1. Jméno, příjmení, název společnosti, adresa,IČ, DIČ, email, telefonní číslo je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky na eshopu eshop.bestpc.cz . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
  2. Údaje jsou zpracovávány pouze za účelem vyřízení objednávky na eshopu eshop.bestpc.cz a kromě našich dodavatelů Vámi objednaného zboží a přepravních společností nebudou poskytnuty žádným dalším stranám k žádným účelům.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Právo a informace z.s.
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  5. Dodavatelé zboží
  6. Přepravní společnosti, jmenovitě PPL CZ s.r.o., Česká pošta, s.p. a DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
  7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud

8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Při nákupu pro podnikatelskou činnost, či pro právnickou osobu (na Ič) nemá kupující práva odpovídající právům na ochranu spotřebitele. V neupravených otázkách se obchodní vztah řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2021.