Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Název: Právo a informace z.s.

Sídlo: Klimeckého 1011/3, 779 00 Olomouc

Doručovací adresa: Právo a informace z.s. - Petr Havelka, U stavu 161, 783 14 Bohuňovice

IČ: 22861386

Evidující úřad: spolkový rejstřík, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9212

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva prodávajícího a kupujícího při nákupu zboží nabízeného skrze webové stránky shop.bestpc.cz. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávku zboží. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží, které jsou účtovány dle čl. 4 těchto podmínek. Prodávající má právo čl. 4 podmínek kdykoliv upravit v závislosti na změně cen dodacích služeb ze strany přepravních společností. O této změně prodávající informuje kupujícího ve zprávě o přijetí objednávky.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Kupující odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu, či e-mailu činí nabídku k uzavření kupní smlouvy. Podmínkou akceptace objednávky ze strany prodávajícího je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Prodávající zašle kupujícímu zprávu o přijetí objednávky. Tato zpráva není přijetím nabídky k uzavření smlouvy. Prodávající do 24 hodin od doručení objednávky zašle kupujícímu potvrzení objednávky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Doručením tohoto potvrzení je uzavřena kupní smlouva. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

3) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel má právo bez udání důvodu zrušit svou objednávku do 24 hodin po jejím odeslání, a to telefonicky, či e-mailem.Kupující při zrušení uvede své jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. Spotřebitel může bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Více o tomto právu včetně postupu při odstoupení od smlouvy zde – MPO odstoupeni. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši spotřebitel.

4) DODACÍ PODMÍNKY

Na základě volby spotřebitele dodáme zboží jedním z dále uvedených způsobů. Cena za dodání závisí na zvoleném způsobu dodání. V případě volby dodání jinak než osobním odběrem Vám zboží zašleme prostřednictvím přepravní společností PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798, nadrozměrné zboží nebo nad 30kg váhy zasíláme na paletě společností DHL Česká republika IČ: 25683446.

 1. a) dobírkou PPL– 89,-Kč vč. DPH při částce objednávky nad 1000 Kč s DPH, do 1000 Kč s dph cena dopravy 139 Kč (hotovostní platba při převzetí zboží, posílaná na účet)
 2. b) bezhotovostní platbou předem PPL - 89,-Kč vč. DPH
 3. c) dobírkou Česká pošta– 89,-Kč vč. DPH při částce objednávky nad 1000 Kč s DPH, do 1000 Kč s dph cena dopravy 139 Kč (hotovostní platba při převzetí zboží, posílaná na účet)
 4. d) bezhotovostní platbou předem Česká pošta - 89,-Kč vč. DPH
 5. e) dobírkou nadrozměrná přeprava DHL - 360,-Kč vč. DPH (hotovostní platba při převzetí zboží, posílaná na účet)
 6. f) bezhotovostní platbou předem nadrozměrná přeprava DHL - 360,-Kč vč. DPH

Pro platbu předem převeďte odpovídající částku na níže uvedený účet, dle zálohové (proforma) faktury, která Vám bude po přijetí objednávky zaslána na email.

2400338552 / 2010 (Fio banka)

Hotovostní platby, platby kartou ani přes platební brány nepřijímáme, nejsme registrováni v EET.

Prodávající odešle zboží do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky v případě dobírky nebo po připsání peněz na účet v případě platby předem. V případě, že zboží není skladem, budeme Vás neprodleně informovat a sdělíme Vám předpokládanou dodací lhůtu. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

 

K DOPRAVNÉMU NEÚČTUJEME ŽÁDNÉ DALŠÍ MANIPULAČNÍ ANI JINÉ POPLATKY. BUDE-LI NUTNÉ OBJEDNÁVKU ROZDĚLIT DO VÍCE BALÍKŮ, ZA DALŠÍ BALÍK JIŽ KUPUJÍCÍ POPLATEK NEPLATÍ. STANE-LI SE, ŽE NĚKTERÉ Z OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ DOČASNĚ NENÍ SKLADEM, ROZDĚLÍME VAŠI OBJEDNÁVKU A ZBOŽÍ BUDE POZDĚJI ZASLÁNO KUPUJÍCÍMU NA NÁKLADY PRODÁVAJÍCÍHO. PŘI CELKOVÉ CENĚ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ NAD 10.000,- KČ BEZ DPH JE DOPRAVNÉ ZDARMA.

5) PRÁVA A POVINNOSTI

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

6) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Za vady vzniklé při přepravě zboží nese odpovědnost výlučně přepravce a prodávající za ně neručí. Na veškeré zboží se vztahuje záruka v délce 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace prosím postupujte následovně:

1) informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

3) do zásilky přiložte informace o důvodu reklamace a Vaši adresu

4) přiložte také doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, v případě spotřebitele nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží naší firmou.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

7) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Zaškrtnutím políčka při registraci nebo objednávce udělujete souhlas společnosti Právo a informace z.s., se sídlem Klimeckého 1011/3, Olomouc 77900, IČ: 22861386, zapsané ve veřejném rejstříku pod značkou L 9212 vedené u Krajského soudu v Ostravě (dále jen ,,Správce´´), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení

- název společnosti

- adresa

- IČ, DIČ

- e-mail

- telefonní číslo

 1. Jméno, příjmení, název společnosti, adresa,IČ, DIČ, email, telefonní číslo je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky na eshopu eshop.bestpc.cz . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
 2. Údaje jsou zpracovávány pouze za účelem vyřízení objednávky na eshopu eshop.bestpc.cz a kromě našich dodavatelů Vámi objednaného zboží a přepravních společností nebudou poskytnuty žádným dalším stranám k žádným účelům.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Právo a informace z.s.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 5. Dodavatelé zboží
 6. Přepravní společnosti, jmenovitě PPL CZ s.r.o., Česká pošta, s.p. a DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud

8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Při nákupu pro podnikatelskou činnost, či pro právnickou osobu (na Ič) nemá kupující práva odpovídající právům na ochranu spotřebitele. V neupravených otázkách se obchodní vztah řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2021.