Náhradní plnění

Co je to náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.
Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.
V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, např. od naší společnosti.
Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

1. zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením

2. odebrat zboží či služby ve výši 7 násobku státem stanovené průměrné mzdy za uplynulý rok, od organizace, která může poskytovat náhradní plnění

3. odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek státem stanovené průměrné mzdy za uplynulý rok

 

OBJEDNÁVKA BUDE PLNĚNA SPOLEČNOSTÍ PRÁVO A INFORMACE Z.S.,
Klimeckého 3,Olomouc, IČ: 22861386 DIČ: CZ22861386

Korespondenční adresa: Právo a informace, Petr Havelka U stavu 161, Bohuňovice 783 14